Privacy policy

Waarom dit privacy statement?

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij je hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement

In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Coppelmans en heeft alleen op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Tuincentrum Coppelmans op haar website en in haar mailingen naar verwijst. Tuincentrum Coppelmans adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen.

Identiteit Tuincentrum Coppelmans

Tuincentrum Coppelmans is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Tuincentrum Coppelmans.

Tuincentrum Coppelmans is bekend onder Kvk nummer 17039693. Tuincentrum Coppelmans is gevestigd op verschillende locaties in Nederland, namelijk in: 

 • 5751 PH Deurne aan de Helmondseweg 118
 • 5706 LL Helmond aan de Akkerweg 70 
 • 5674 AJ Nuenen aan de Kapperdoesweg 8
 • 5688 NP Oirschot aan de Bestseweg 53
 • 5059 AK Heukelom aan de Heukelomseweg 26
 • 5346 JJ Oss aan de Frankenbeemdweg 50
 • 5552 EJ Valkenswaard aan de Nieuwe Waalreseweg 199
 • 5503 CV Veldhoven aan de Kapelstraat-Zuid 31
 • 5505 NA Veldhoven aan de Sondervick 19 

Coppelmans is bereikbaar via het e-mailadres info@coppelmans.nl.  

Op welke manier verzamelen wij persoonsgegevens?

Tuincentrum Coppelmans kan op de volgende manieren informatie van jou ontvangen:

 • Direct van jou: bijvoorbeeld door een overeenkomst met ons aan te gaan, als je per e-mail, telefoon of schriftelijk contact opneemt met ons, je een bestelling in onze webshop doet, inschrijft voor activiteiten, de klantenkaart gebruikt of door je te abonneren op onze nieuwsbrief.
 • Via eigen website: voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelen wij via onze website, webshop en klantenkaart verschillende gegevens, onder meer door het gebruik van cookies.
 • Via derden: wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Tuincentrum Coppelmans op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Tuincentrum Coppelmans optreden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens die niet in opdracht van Tuincentrum Coppelmans plaatsvindt. We verwijzen je in dit verband naar het privacy beleid van deze betreffende derden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Tuincentrum Coppelmans kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Tuincentrum Coppelmans, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tuincentrum Coppelmans verstrekt. Tuincentrum Coppelmans kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contact- en accountgegevens, waaronder door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, informatie over je huis, tuin en huisdieren, persoonlijke voorkeuren, social media account(s) en inloggegevens.
 • Betalings- en factuurgegevens slaan wij niet op als je een online betaling doet via een derde partij zoals iDeal. Indien je deze gegevens zelf op een andere wijze verstrekt aan ons, bijvoorbeeld schriftelijk of per e-mail, dan kan het zijn dat wij deze wel opslaan.
 • Website gegevens – zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website, webshop, klantenkaart en digitale nieuwsbrieven.
 • Gegevens die je indient als je bij ons solliciteert, zoals je CV, motivatie en gerelateerde informatie.?

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Coppelmans gebruikt verkregen persoonsgegevens in eerste instantie ter uitvoering van de overeenkomst die wij sluiten met de klant in het kader van het aanbieden van producten en diensten via onze website, webshop en fysieke winkel en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij je om jouw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de contractuele relatie met haar (potentiele) klanten, of voor het verbeteren van de diensten en producten.
 • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.
 • Voor het maken van analyses omtrent aankoop- en bezoekgedrag in de website, webshop en onze fysieke winkel(s) en het vergelijken hiervan met andere (soortgelijke) winkels waarmee wij een actieve of passieve samenwerking hebben.
 • Om je persoonlijke acties, aanbiedingen, tips en informatie te verstrekken per e-mail en/of post.
 • Het verstrekken van aankoop gerelateerde informatie zoals handleidingen, gebruikstips, informatie, garantiebewijzen, aankoopbewijzen en bijbehorende producten.
 • Het versturen van acties op de verjaardag van (potentiele) klanten.

Tuincentrum Coppelmans kan nieuwsbrieven versturen per e-mail. Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, kun je gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Coppelmans kan je persoonsgegevens delen met aan Tuincentrum Coppelmans gelieerde ondernemingen, haar opdrachtgevers, onderaannemers (zoals verwerkers) die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Tuincentrum Coppelmans kan gehouden zijn je gegevens te verstrekken vanwege een op Tuincentrum Coppelmans rustende wettelijke verplichting en/of naar aanleiding van verzoeken daartoe van autoriteiten.

Tuincentrum Coppelmans heeft hiervoor de nodige organisatorische en contractuele maatregelen genomen om te waarborgen dat de persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in lijn met Europese wetgeving.

Welke cookies plaatsen wij?

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op jouw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd wordt. Het betreft bijvoorbeeld:

 • Het IP-adres van de bezoeker;
 • De datum en tijd van het bezoek;
 • De URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 • Informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Cookies kunnen zowel door Tuincentrum Coppelmans zelf worden geplaatst als door andere partijen met wie Tuincentrum Coppelmans samenwerkt. Hieronder vind je een overzicht van soorten cookies die geplaatst worden via de Tuincentrum Coppelmans website:

Functionele cookies

Tuincentrum Coppelmans plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Tuincentrum Coppelmans maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Tuincentrum Coppelmans heeft voor het gebruik van Google Analytics een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. Tuincentrum Coppelmans heeft Google geen toestemming gegeven om via Tuincentrum Coppelmans verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Social media

Op onze website kun je informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Tuincentrum Coppelmans bewaart jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomsten en in ieder geval niet langer dan 24 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd, tenzij dit noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

Onder het beëindigen van een overeenkomst wordt in dit geval verstaan het annuleren van een klantenkaart of afmelden van een nieuwsbrief. Indien je jouw gegevens volledig wilt laten verwijderen kun je hiertoe een verzoek indienen (zie onder).

Welke rechten heb jij?

Je dient er zelf voor te zorgen dat Tuincentrum Coppelmans over de juiste persoonsgegevens beschikt. Via het e-mailadres info@coppelmans.nl kun je schriftelijk bezwaar maken tegen gebruik van bepaalde gegevens door Tuincentrum Coppelmans, of verzoeken om inzage in, correctie en/of verwijdering van jouw (persoons)gegevens. Op schriftelijk verzoek zullen eventuele, door jou medegedeelde correcties, worden verwerkt. Tuincentrum Coppelmans zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Tuincentrum Coppelmans of aan de wettelijk bevoegde instelling in ons land.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?

Tuincentrum Coppelmans neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch de indruk hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als je meer informatie wenst over de beveiliging van jouw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Tuincentrum Coppelmans via info@coppelmans.nl.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.

Vragen, opmerkingen, klachten

Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Tuincentrum Coppelmans omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen via info@coppelmans.nl.

Vragen privacy statement

Heb je vragen over ons privacy statement, wil je jouw gegevens wijzigen of inzien of laten verwijderen? Dan kun je onderstaand formulier invullen. Wij nemen binnen 4 weken contact met je op. 

Velden met * zijn verplicht.