Privacy statement

In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Door het gebruiken van de website van ons tuincentrum laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen mogelijk persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kun je zowel op actieve als passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die je zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat je zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vind je welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Alle gegevens die niet nodig zijn worden verwijderd. Je kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen, kunnen wij jou bij een dergelijk verzoek vragen om je te identificeren.

E-mail & nieuwsbrief

Wij kunnen je via een nieuwsbrief informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere commerciële e-mail of nieuwsbrief die wij jou toesturen bevat een link waarmee je je kunt afmelden. In geen geval wordt het abonneebestand verstrekt aan derde partijen.

Wij kunnen je bovendien e-mails sturen om jou te informeren over de uitvoering van de tussen jou en ons bestaande (koop)overeenkomst, bijvoorbeeld over status updates van jouw bestelling.

Als je op onze website een contact- of aanmeldformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die jij ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een (koop)overeenkomst die je met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Logischerwijs verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder o.a. jouw naam en adresgegevens om jouw bestelling te bezorgen. Wanneer je met een creditcard of een vergelijkbaar systeem wilt betalen, geven we jouw kaartgegevens door aan onze betalingsprovider ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde instanties overhandigen.

Klantgegevens

Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van jouw vraag of bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan jouw naam, adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Jouw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelling of order (artikel, aantal, prijs) van dat moment. Wij gebruiken deze gegevens om de met jou gesloten overeenkomsten uit te voeren.

Diensten van Google

Op onze website maken wij gebruik van bepaalde diensten van Google, waarbij gebruik kan worden gemaakt van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics en Google Adwords, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van jouw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw computer wordt opgeslagen. Je kunt het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en gebruiksgemak van het website beperken.

Websites van derden

Deze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Wijziging Privacy Statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wij raden je daarom aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.